Đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: MoniPay

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HiPT, Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại miễn phí: +84 4 37739898

Điện thoại: +84 1900 54 54 41

FAX: +84 4 37739898

Gửi email cho chúng tôi